AVUKATLIK & HUKUKİ DANIŞMANLIK

Tecrübeli kadromuz & yaygın dava çeşidi ile faaliyetlerimize devam etmekteyiz.

Yegâne refaransımız tartışmasız tecrübemiz ve davalarımızdaki başarımızdır.

Çalışma Alanlarımız

Tok Hukuk Bürosu, Ankara merkezli olarak  branşında uzman ve deneyimli kadrosu ile hukukun pek çok alanında Türkiye'nin dört bir yanındaki müvekkilerine 4 dilde hizmet vermektedir.

Gayrimenkul Hukuku​

Medeni hukukun bir parçası olarak gayrimenkul hukuku; gayrimenkul davaları, gayrimenkul veya gayrimenkul üzerindeki menfaatten kaynaklanan her türlü uyuşmazlığı ifade eder. TOK Hukuk olarak özellikle Avukatlık ofisimizin kurucu Avukatı Hasan TOK'un uzun yıllar Maliye Bakanlığı bünye...

Aile Hukuku

Türk hukuk sisteminde 4721 sayılı Türk Medeni Kanunumuzun ikinci kitabında düzenlenen Aile Hukuku kanunumuzda 3 bölüme ayrılmıştır. Evlilik, hısımlık ve vesayet hukuku olmak üzere kanunumuzun 41. maddesinde tanımlanan aile kavramı üzerine odaklanan oldukça bir yasal...

Ceza Hukuku

Ceza hukuku, suç ve ceza kavramlarına odaklanarak kabahat teşkil eden fiilleri ve bunlara uygulanacak yaptırımların neler olduğunu gösteren bir hukuk disiplini olarak karşımıza çıkar. Ceza hukuku, haiz olduğu yaptırımların önleyici etkisiyle, hukuki değerlerin korunması fonksiyonu görür. Her kaba...

İcra & İflas Hukuku

Alacaklı ve borçlu arasındaki ilişkiyi resmi kurallar eşliğinde kanunlara döken aynı zamanda cüz-i icra olarak da bilinen icra hukuku, borçlunun malvarlığının bir kısmı ile, birkaç alacaklısına karşı olan sorumlulukları ile ilgilenmektedir. Buna karşın iflas hukuku ise külli icra olarak bilinir ve borç...

Kurucumuzun Mesajı

"Başarı bir bilimdir; eğer şartlarına sahipseniz sonuç alırsınız" diyor Oscar Wilde.

Wilde'in bahsettiği koşullardan birisi bizim için ekip olabilmektir. TOK Hukuk Bürosu olarak yola çıktığımız ilk günden bugüne başarımızın her zaman iyi bir ekip çalışması yürüten iş arkadaşlarımız ve müvekkilerimizin ortak eseri olduğuna inanıyoruz.

Kurulduğumuz yıl olan 2008'den bu yana çok şey değişti; ancak müvekkil lehine ve toplum çıkarlarına yönelik savunma yaklaşımı anlayışımız hiç değişmedi.

Bugün, TOK Hukuk Bürosu gayrimenkul hukuku, ticaret ve vergi hukuku, icra & iflas hukuku, aile hukuku, Türk-Alman Hukuku dahil olmak üzere çeşitli uygulama alanlarında ve 4 dilde hizmet vererek çalışmalarına devam etmektedir. Avukatlarımız, Türkiye'nin dört bir yanındaki müvekkilerimize her biri kendi uzmanlık alanlarında kesintisiz hizmetlerini sürdürmektedir.

Riskler ne kadar yüksek veya ne kadar uzun olursa olsun, en küçüğünden en büyüğüne kadar, avukatlarımız her zorluğa yenilikçi bir mercekle yaklaşarak...

Devamını oku

Avukatlarımız & Ekibimiz

Alanında uzman ekibimiz ile Tok Avukatlık ve Danışmanlık ofisinin ana prensipleri ilkeli, dürüst, müvekkil odaklı ve anlaşılabilir bir avukatlık hizmeti sunma gayreti üzerine kurulmuştur. 

TOK Avukatlık & Hukuk Danışmanlığı Ankara

Hukuk, hayatın kendisidir.

Alanlarında uzman seçkin avukat kadrosu ile 2008 yılından bu yana Ankara'da Avukatlık & Hukuk Danışmanlığı hizmetleri sunmaktadır.

Makale ve Yayınlar

KİRA UYARLAMA DAVASININ ŞARTLARI NELERDİR?

Yargıtay kararlarında ve Türk Borçlar Kanunun 138 ve 344. Maddesinde uyarlamanın şartları sayılmıştır. Uyarlamanın şartları...

Detayları gör →

Kesinleşmeden İcra Edilemeyecek İlamların Takibe Konu Edilmesi

Kural olarak bir ilamın icraya konulması için kesinleşmesi aranmaz. Ancak bazı ilamların kesinleşmeden icraya konulmaları...

Detayları gör →

MUNZAM ZARAR KONUSUNDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Munzam zarar konusunda bilgi paylaşmadan önce borçlunun temerrütü konusuna kısaca değinmek faydalı olacaktır. Borçlunun temerrüdünün...

Detayları gör →

Örnek Kararlar

Davadan Sonra Gelişen Olaylar Boşanmaya Esas Alınamaz

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ
2018/1787 E. 2018/6214 K. 15.5.2018 T.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı erkek tarafından; kusur belirlemesi, velayet, kadın yararına hükmolunan tedbir nafakası, tazminat talepleri hakkında verilen hüküm, kadın yararına hükmolunan manevi tazminat, tedbir ve iştirak nafakası ile yargılama giderleri yönünden, davacı kadın tarafından ise katılma yoluyla maddi tazminat talebi yönünden temyiz edilerek; temyiz...