Çalışma Alanları

Gayrimenkul Hukuku

Örnek Dava Arama İkonuÖrnek Kararlarımız
PDF dosya ikonu Dilekçe Örneklerimiz

Gayrimenkul Hukuku alanın uzman ekibi ile hizmet veren TOK Hukuk Bürosu ihtilaflı pek çok davada müvekkillerini temsil etmektedir.

Miras Hukuku

Örnek Dava Arama İkonu Örnek Kararlarımız
PDF dosya ikonu Dilekçe Örneklerimiz

Kişinin ölümü veya gaipliği sonucunda malvarlığının paylaştırılmasına ilişkin hukuki durumları düzenleyen hukuk dalıdır.

Ceza Hukuku

Örnek Dava Arama İkonu Örnek Kararlarımız
PDF dosya ikonu Dilekçe Örneklerimiz

Suç ve ceza kavramlarını inceleyen kamu hukuku bölümüdür.  Temelde genel ve özel ceza hukuku olarak iki alanda incelenmektedir.

Tazminat Hukuku

Örnek Dava Arama İkonu Örnek Kararlarımız
PDF dosya ikonu Dilekçe Örneklerimiz

Haksız fiillerden veya başka herhangi bir nedenden kaynaklanan tazminat anlaşmazlıklarını konu alan hukuk dalıdır.

İcra & İflas Hukuku

Örnek Dava Arama İkonu Örnek Kararlarımız
PDF dosya ikonu Dilekçe Örneklerimiz

Borcunu zamanında ve doğru şekilde tahsil edemeyen borçluya karşı alacaklı tarafın haklarını koruyan hukuk sistemidir.

Tüketici Hukuku

Örnek Dava Arama İkonu Örnek Kararlarımız
PDF dosya ikonu Dilekçe Örneklerimiz

Tüketicilerin ekonomik çıkarlarının ile sağlığını ve güvenliğini korumak adına düzenlemelerde bulunan hukuk birimidir.

Ticaret Hukuku

Örnek Dava Arama İkonu Örnek Kararlarımız
PDF dosya ikonu Dilekçe Örneklerimiz

Alanı oldukça geniş olan Ticaret Hukuku, kısaca tacirlerin sahip olduğu hakları yasalar kapsamında koruma altına alan hukuk birimidir.

Aile Hukuku

Örnek Dava Arama İkonu Örnek Kararlarımız
PDF dosya ikonu Dilekçe Örneklerimiz

Kanunumuzda aileyi oluşturan kişilerin karşılıklı hak ve görevlerini konu alan hukuk dalıdır. Geniş bir uygulama alanına sahiptir.

İdare Hukuku

Örnek Dava Arama İkonu Örnek Kararlarımız
PDF dosya ikonu Dilekçe Örneklerimiz

Temeli anayasada belirlenen, idarenin faaliyet ve örgütlenmesine ilişkin kurallar öngörerek işlem ve eylemlerinin sınırlarını belirler.

Vergi Hukuku

Örnek Dava Arama İkonu Örnek Kararlarımız
PDF dosya ikonu Dilekçe Örneklerimiz

Vergi hukuku, devletler genel hukuku ile yakından ilgili bir hukuk dalıdır. Tok Hukuk, vergi hukuku alanında pek çok şirkete danışmanlık sağlamaktadır.

Sözleşme & Şirketler Hukuku

Örnek Dava Arama İkonu Örnek Kararlarımız
PDF dosya ikonu Dilekçe Örneklerimiz

Ekonomik faaliyetlerin belli bir düzen içinde işleyişini sağlayan, şirket içi ve firmalar içi hukuksal süreçleri belirleyen hukuk dalıdır.

İş & Sosyal Güvenlik Hukuku

Örnek Dava Arama İkonu Örnek Kararlarımız
PDF dosya ikonu Dilekçe Örneklerimiz

Kısaca İşçi ve işverenin karşılıklı sahip olduğu hakların yasal olarak nasıl kullanılabileceğini ifade eden hukuk dalıdır.

Tok Hukuk Bürosu müvekkilerinin ihtiyaçlarına yönelik desteği sağlayabilmek adına ülkemiz ve dünyadaki ekonomik & sosyal gelişmeleri takip ederek entelektüel birikimi ile en doğru hukuki desteği sağlamaya yönelik çalışmalarını yürütmektedir.