Çalışma Prensip ve Esasları

Tok Hukuk Bürosu
Çalışma Prensibi ve Esasları

Sayın Müvekkil;

Öncelikle her kişinin anlama, algılama kabiliyeti ile Türk Hukuk Sistemi hakkındaki bilgisi farklılık göstermektedir. Avukatınız olarak, bizler sizlerin haklarını azami şekilde koruma ve güvence altına alma gayreti içinde karşı tarafla mücadele ederken; siz müvekkillerimizin, yanlış anlama ve eksik bilgilendirme iddialarını ortadan kaldırmak ve hem siz müvekkil ile hem de karşı tarafla birden mücadele etmek zorunda kalmamak adına prensiplerimizi kabul ettiğinize dair bu metni imzalamanız gerekmekte olup, aksi takdirde sizlerle çalışmayacağımızı peşinen ihtar ederiz.

ÇALIŞMA PRENSİPLERİMİZ

1.TOK Hukuk Bürosu hafta içi sabah saat 09:00 ile akşam 18:00 saatleri aralığında çalışmaktadır. Dosyalarınız ve işleriniz/işlemleriniz ile ilgili bilgi almak isterseniz belirtilen saat aralığında arayabilirsiniz. İstisnai durumlarda ofisin yönetici Avukatına ulaşmanız halinde, onun talimatı ile tarafınıza bilgi verilebilir veya karakol, adliye vb. işlerinizde sizlere yardımcı olunabilir.

2.Fiziki/yüz yüze görüşme isteğiniz söz konusu olduğunda mutlaka ofis sekreterinden randevu almalısınız. Randevu alınmadan ofise gelinmesi durumunda yetkili avukata sizinle görüşme (müsait olup olmadığı veya görüşmek isteyip istemeyeceği) hususunda anlayış göstermelisiniz.

3.AVUKATLIK HİZMET SÖZLEŞMENİZİ imzalamadı iseniz; işlerinizin Avukatınız tarafından kabul edilmediğini kabul etmelisiniz. Bahse konu sözleşmenin tarafınızdan imzalanması ve ödemelerinizin düzenli yapılması sizinle Avukat-Müvekkil ilişkisinin sürdürülebilmesi için zorunlu unsurdur.

4.Noterden Vekaletname çıkarmanız, ön görüşme yaptığınız konularla ilgili işlerinizin Avukat tarafından kabul edildiği/yapılacağı anlamına gelmez. Mutlaka Avukatlık Hizmet Sözleşmesi yapmanız ve imzalamanız, bu sözleşmedeki yükümlülüklerinizi (ödeme, masraf vb.) yerine getirmeniz gerekmektedir.

5.Dava, icra ve diğer tüm dosyalarınız Avukat UYAP portalı ile aynı şekilde düzenlenmiş olan, şahsınıza ait, Vatandaş Uyap portalınızda mevcuttur. Oradan dosyalarınızın takibini kendiniz de yapabilirsiniz. Her türlü evrakın oradan temini zorunludur. Uyap portalında olmayan evraklar için yardım talebinde bulunabilirsiniz.

6.Bir konuda (ceza, idare, hukuk vb.) bir işle ilgili sözleşme yapmış olmanız; aynı konuda açılan farklı bir dava veya herhangi bir farklı iş için de daha önce yapmış olduğunuz sözleşmenin geçerli olduğu anlamına gelmez. Yeni açılmış bir dosya veya iş getirmeniz ya da işinizin farklı dosyalara ayrılması durumunda avukatınızla bu işlerle ilgili de ayrıca, ayrı bir sözleşme yapmanız gerekmektedir.

ÇALIŞMA ESASLARIMIZ

1-Bizler şeffaf, dürüst ve ilkeli olarak işlerinizi özveri ile takip etmeye çalışmaktayız. Ama Avukatların sunabileceği hukuki yardım kanunlarla sabittir. Hâkim, Savcı vb. tanıma, iltimas, ayrıcalık gibi konularda kesinlikle kimse ile görüşmemekte ve bu tip yaklaşımları da Tok Hukuk Bürosu ekibi olarak kınamaktayız. En büyük tanıdık Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarıdır. Yanlış yapılan işler anlık olarak size fayda sağlar gibi gözükse de uzun yargılama süreçlerinde sizlere büyük zararlar verecektir.

2-Avukatlarınız olarak bizlere talimat veremezsiniz. Bizler istediğimiz ölçüde sizlere hizmet sunarız. Hukuki hizmetten memnun kalmadığınız takdirde tabi ki başka bir Avukatla/Avukatlık Ofisi ile çalışabilirsiniz. Bizlerin müvekkil seçme hürriyeti yanında sizlerin de Avukatlarınızı seçme hürriyetiniz mevcuttur. Aramızda oluşabilecek GÜVENSİZLİK ortamında işinizin tarafımızca takibi imkânsızlaşır ve bizler haklı olarak işinizden istifa ederiz ve o aşamaya kadar hak edilmiş olan tüm ücretleri tarafınızdan tahsil ederiz.

3-Karşı vekalet ücreti kanunun Avukata tanımış olduğu yasal bir haktır ve Avukata aittir. Bu konuda herhangi bir tartışma da yoktur. Sizler sözleşmede yazan ve kendi alacağınızdan yapacağınız ödemeler ile ilgilenmeli; Avukatın karşı taraftan (sizin alacağınızdan bağımsız olarak) aldığı ücretlerle ilgilenmemelisiniz. Bu alacaklar dosyanızda Avukatınız olmaması durumunda hükmedilecek bir alacak değildir.

4-İşlerinizin gidişatı hakkında veya işin yapılış şekli ile ilgili işin en başında tüm sorularınızı sorarak alacağınız cevaplara göre hareket etmelisiniz. Eğer aşamalarda fikrinizde veya verdiğiniz bilgilerde değişiklik olursa, bu değişiklik veya eksik/yanlış bilginin doğuracağı neticelerden siz müvekkiller de sorumlu olacaktır.

5-Ücret:

Türkiye Barolar Birliğince Resmi Gazete’de yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi(her yıl değişmektedir) uyarınca belirlenen ücretlerden az olmamak üzere dava/icra/iş takibi ve danışmanlık vb. ücretler tarafımızca serbestçe belirlenebilmektedir. Ancak prensip olarak müvekkil ayrımı yapılmaksızın her bir müvekkile benzer işlerden dolayı aynı ücretler uygulanmaktadır.

Tok Hukuk Bürosu’nun ücret politikası müvekkil lehinedir.

Tüm bu açıklamalar ışığında karşılıklı saygı çerçevesinde çalışmak ümidi ile.

Saygılarımızla,
TOK Hukuk Bürosu