Çocuk Tesliminde İcra Takibi Kalktı

Çocuk Tesliminde İcra Takibi Kalktı


Çocuk Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına İlişkin İlam ve Tedbir Kararlarının Yerine Getirilmesine Dair Yönetmelik’in uygulamaya girmesinden itibaren talep üzerine, Adalet Bakanlığına bağlı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri aracılığıyla çocukla kişisel ilişkisinin kurulmasını belirleyen mahkeme ilam ve tedbir kararlarının icrası yerine getirilecektir. Bu sayede icra müdürlükleri yerine çocuğunda sosyolojik ve psikolojik durumu dikkate alınarak çocuklarla kişisel ilişkinin kurulması alanında uzman personellerle sağlanacaktır.

Çocukla kişisel ilişkinin kurulmasında yükümlü, sorumluluklarını yerine getirmediği takdirde hak sahibi, çocuğun son yerleşim yerinde bulunan müdürlüğe mahkeme kararını ibraz ederek başvurusuyla çocukla kişisel ilişkisinin kurulmasını talep edebilir. (md.11, 25, 32) Hak sahibi, başvurusunu çocuğun yerleşim yeri dışındaki müdürlüklere de yapabilir ancak, bu başvuru üzerine dosya bir tutanakla çocuğun yerleşim yeri müdürlüğüne gönderilir. (md.32/7)

Müdürlükçe, yükümlüye her türlü iletişim vasıtasıyla ulaşılarak çocuğu belirlenen yere teslim etmesi iletilir. (md.25/3) Yükümlü çocuğu belirlenen yere getirmezse müdürlükçe hemen meşruhatlı teslim emri yükümlüye tebliğe çıkarılır. (md.25/5, md.26, md.33) Bunun üzerine yükümlü çocuğu halen teslim etmezse, çocuk bulunduğu yerden devlet gücüyle alınır. (md.27, 31)

Yükümlüye teslim emrinin tebliğ edilmesinden sonraki çocukla kişisel ilişki kurulması dönemlerinde de yükümlü; çocuğu belirlenen gün, saat ve yerde müdürlüğün ilgili personellerine teslim etmekle yükümlüdür. (md.33/1-b)Yükümlüye teslim emrinin tebliğ edilmesinden sonraki dönemlerde çocuğun teslimi için tekrardan teslim emri çıkarılmamaktadır. (md.33/1-c)

Yükümlüye teslim emrinin tebliğ edilmesinden sonraki çocukla kişisel ilişki kurulması dönemlerinde çocukla kişisel ilişki kurmak isteyen hak sahibinin teslim saatinden en az kırk sekiz saat önce ilgili müdürlükten talep etmesi gerekmektedir. Hak sahibinin bu talebi üzerine çocukla kişisel ilişkinin kurulmasına ilgili müdürlük aracılığıyla devam edilir. (md.37) Hak sahibi, bu durumda çocuğu teslim almaya art arda iki defa veya bir yıl içinde ayrı olarak üç defa gelmezse dosya işlemden kaldırılır. (md.42)

Aynı zamanda teslim emrinin tebliğinden sonraki dönemde yükümlü en az bir yıl boyunca emrin gereğini usulüne uygun bir şekilde yerine getirir ve müteakip dönemde de kişisel ilişki kurulmasına dair mahkeme kararına uygun olarak hareket edeceğini taahhüt ederse dosya işlemden kaldırılır. (md.42/2) Yükümlü, teslim emrinin gereğini yerine getirmezse hak sahibinin süresi içinde müdürlüğün bulunduğu yer aile mahkemesine şikayeti üzerine disiplin hapsiyle cezalandırılır.(md.50)