Avukat Zeynep Tok

Avukat Zeynep Tok

Avukat Zeynep TOK, 1998 Yılı Edremit, Balıkesir doğumludur.

2016 Yılında Salih Korkut Budaras Anadolu Öğretmen Lisesi’nde mezun olmuştur. 2020 yılında ise Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde hukuk öğrenimini tamamlamıştır. Kendisi, Ankara Barosu bünyesinde avukatlık stajını tamamlamış ve 2021 yılında Avukatlık Ruhsatnamesini almıştır.

Ceza Hukuku başta olmak üzere İcra ve İflas Hukuku, Tazminat Hukuku alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.

Salih Korkut Budaras Anadolu Öğretmen Lisesi, 2016
Erzincan Üniversitesi – Hukuk Fakültesi, 2020

İngilizce (Advanced), Almanca (Upper Intermadiate), Türkçe (Anadil)

Ceza Hukuku başta olmak üzere İcra ve İflas Hukuku, Tazminat Hukuku alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.