18 Yaşının Altında Çalışması (1999 Tarihi Öncesinde) Olanlar EYT’den Yararlanabilecek mi?

18 Yaşının Altında Çalışması (1999 Tarihi Öncesinde) Olanlar EYT’den Yararlanabilecek mi?


1-EYT’DE YAŞIN SİGORTA BAŞLANGICINA ETKİSİ:

506 sayılı Kanunun 60/G maddesine göre, 18 yaşından önce malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olanların sigortalılık süresi, 18 yaşını doldurdukları tarihte başlamış kabul edilir.

Bu tarihten önceki süreler için ödenen malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primleri, prim ödeme gün sayıları hesabına dahil edilir.

506 sayılı Kanunun geçici 54’üncü maddesine göre, 01/04/1981 tarihinden önce malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tescil edilmiş olanlar hakkında 60.maddenin (G) fıkrası uygulanmaz.

Sigortalının 18 yaşını ikmal ettiği tarihin sigorta başlangıç tarihi kabul edilmesi için, mutlaka 18 yaşını ikmal ettiği tarihi kapsayacak biçimde çalışmasına gerek yoktur. Öncesinde uzun vadeli sigorta kollarına tabi çalışması bulunmakta ise yine 18 yaşını ikmal ettiği tarih sigorta başlangıcı kabul edilir.

Örnek olarak;

02.07.1982 Doğumlu sigortalının 18.04.1998 – 11.02.1999 tarihleri arasında uzun vadeli sigorta kollarına tabi çalışması bulunmaktadır. Sigortalının 18 yaşını ikmal ettiği 02.07.2000 tarihinde çalışması bulunmasa dahi, 18.04.1998 günü sigortaya tabi olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarih, 02.07.2000 günü ise sigortalılık süresinin başlangıç tarihi kabul edilir.

2. YARGITAY KARARI:

Yargıtay 10.HD’nin 25.12.2019 gün ve 2018/4352 E. 2019/10280 K. Sayılı Kararında;  “…. Buna göre; 01.01.1969 doğumlu olan davacı yönünden sigortalılık başlangıç tarihinin 18 yaşını doldurulduğu 01.01.1987 olarak kabulü, bu tarihten önceki hizmet sürelerinin ise, yalnızca prim ödeme gün sayısına dahil edilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.” şeklinde hüküm tesis edilmiştir.

3.EYT TASLAK YASADA YAŞ DÜZENLEMESİ:

“ 18 yaş öncesinde sigorta girişi emeklilik şartlarının belirlenmesinde dikkate alınır. Örneğin; Ocak 1982 doğumlu bir kişi, Ocak 1999 tarihinde SSK’lı çalışmaya başladı. Bu kişi henüz 18 yaşını doldurmamakla beraber Eylül 1999 öncesi yapılan sigorta girişi nedeniyle EYT’ten yararlanabilecek. Eylül 1999 öncesinde yapılan sigorta girişi EYT düzenlemesinden yararlan hakkı sağlayacak.” şeklinde olacağı belirtilmektedir. Ancak henüz yasa Resmi Gazete’de yayımlanmadığı ve mevcut yasada uygulanmakta olan 18 yaş şartının olmayacağı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadığı için, 8 Eylül 1999 öncesi çalışması olup, çalıştığı tarihte 18 yaşından küçük olanlar için YASA RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMADAN TARAFIMIZCA DAVA AÇILAMAMAKTADIR.

EYT’YE TANINACAK İSTİSNA İLE 8 EYLÜL 1999 ÖNCESİ ÇALIŞMASI OLAN 18 YAŞINDAN KÜÇÜK DANIŞANLARIMIZ İÇİN DAVA AÇILIŞI, DÜZENLEME YASAL OLARAK RESMİ GAZETEDE YAYINLANINCA YAPILACAKTIR.

 

SAYGILARIMIZLA …

TOK HUKUK OFİSİ