Kentsel Dönüşümde İllere Göre Yapılan Kira Desteği Artırıldı

Kentsel Dönüşümde İllere Göre Yapılan Kira Desteği Artırıldı


31/5/2012 tarihli ve 28309 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un “Riskli Yapılar” başlıklı 5’inci maddesi ile anlaşma sonucu tahliye edilen yapıların maliklerine, kiracılarına ve yapıda ikamet etmek şartıyla sınırlı ayni hak sahiplerine geçici konut, işyeri tahsisi veya kira yardımı yapılacağı düzenlenmiştir.

Yaşanan deprem felaketi nedeniyle 2023 Mart ayında güncellenen kira yardımları, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı tarafından 2024 Ocak ayında artırılmıştır. Yapılan düzenleme ile maliklere aylık olarak ödenecek kira yardımı İstanbul’da 5.500,00 TL; Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir’de 4.500,00 TL; Adana, Aydın, Balıkesir, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van illerinde 3.750,00 TL ve diğer illerde 3.000,00 TL olarak güncellendi.

Bir defaya mahsus olarak kiracıya ödenecek kira yardımı İstanbul’da 11.000,00 TL; Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir’de 9.000,00 TL; Adana, Aydın, Balıkesir, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van illerinde 7.500,00 TL ve diğer illerde 6.000,00 TL olarak güncellendi.

Son olarak ise sınırlı ayni hak sahiplerine bir defaya mahsus olarak ödenecek kira yardımı İstanbul’da 27.500,00 TL; Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir’de 22.500,00 TL; Adana, Aydın, Balıkesir, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van illerinde 18.750,00 TL ve diğer illerde 15.000,00 TL olarak güncellendi.