KONUT VE KİRACISI ESNAF OLAN İŞ YERLERİ İÇİN KİRA BEDELİNİN BELİRLENMESİ

KONUT VE KİRACISI ESNAF OLAN İŞ YERLERİ İÇİN KİRA BEDELİNİN BELİRLENMESİ


Konut ve kiracısı esnaf olan iş yerleri için , TBK .344. Maddesine göre, kira bedelinin belirlenmesinde;

1- Sözleşmede kira bedeli yabancı para ile belirlenmiş veya beş yıldan uzun süreli sözleşmelerde bedele ilişkin artış koşulu yoksa sözleşmenin başından itibaren beşinci yılın sonuna kadar endekse göre artış isteminde bulunamaz. Beşinci yılın sonunda hak ve nesafete göre kira tespiti istenebilir.

2- Sözleşmede yıllık artış miktarı veya oranı belli ise 2.3.4.ve 5.yıl kira bedeli ÜFE oranını geçmemek üzere sözleşmedeki artış oranına göre belirlenir.

3- Sözleşmede artış koşulu var ancak oranı veya miktarı belli değilse 2.3.4.ve 5 yıl kira bedelleri hakim tarafından TÜFE oranını geçmemek üzere hakkaniyete göre belirlenir.

4- Hak ve nesafete göre tespit, sözleşmenin başında veya bir tespitin yapıldığı tarihten itibaren beşinci yılın sonunda yani altıncı yılın başında istenebilir.

5- Hak ve nesafete göre tespit için; bilirkişiden emsal kira bedelleri, kiralananın durumu ve TÜFE endeksine göre kiralananın boş olarak kiralanması halinde getirebileceği rayiç kira bedeline ilişkin rapor alınır. Hakim tarafından bilirkişilerce belirlenen brüt kira bedelinden kiralananın boş kalmaması ve eski kiracı olması dikkate alınarak %20’ye varan hakkaniyet indirimi yapılarak kira bedeli belirlenir.