Munzam Zarar nedir? Nasıl hesaplanır? Yargıtay Kararları

Munzam Zarar nedir? Nasıl hesaplanır? Yargıtay Kararları


Son dönemde ülkemizde yeniden gündeme gelen Munzam zarar / Aşkın zarara ilişkin davalar; munzam zararın zamanaşımı konusu, nasıl hesaplanacağı, zararın ispatlanması meselesi bakımından sıkça gerek Anayasa Mahkemesi’nin gerek Yargıtay’ın farklı dairelerinin inceleme ve değerlendirmesine konu olmuştur. Bu açıdan borçlunun temerrüde düşmeden borcunu ödemiş olması durumunda; alacaklının mal varlığının kazanacağı durum ile temerrüt sonucunda ortaya çıkan ve oluşan durum arasındaki farkı ifade eden bir kavram olarak ‘Munzam Zarar’ı sıkça sorulan soruları ve genel hatlarıyla bu haftaki youtube videomuzda konu edindik.

İlgili video içeriğinde yer alan Yargıtay kararlarına aşağıdaki bağlantılara tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Munzam Zarar Yargıtay Kararları 23. Hukuk Dairesi 23. Hukuk Dairesi 2016/9487 E. , 2018/161 K.
Munzam Zarar Yargıtay Kararları 15. Hukuk Dairesi 15. Hukuk Dairesi 2020/967 E. , 2021/859 K.