Adres Araştırması ve Tebligat Mahkemenin Görevi Olup Bu Konuda Taraflara Süre veya Kesin Süre Verilemez.

Adres Araştırması ve Tebligat Mahkemenin Görevi Olup Bu Konuda Taraflara Süre veya Kesin Süre Verilemez.


  • 1
  • Eylül 16, 2023

Yayınlarım

        Yargıtay 8.Hukuk Dairesinin 2018/7988 Esas, 2020/2123 Karar sayılı kararında; davalının tebligat için bilinen en son adreslerinin araştırması, dava dilekçesi ve duruşma oturum gününün davalıya tebliğe çıkartılmasının mahkemenin görevi olduğu, bu konularda davacı tarafa süre ve kesin süre verilemeyeceği, mahkemenin ihtarına uymamanın herhangi bir hukuki sonuç doğurmayacağı şeklinde hüküm tesis edilmiş olup kararın tam metni aşağıda sunulmuştur.

 

Yargıtay 8.HD 2018/7988 E., 2020/2123 K.

SON PAYLAŞILANLAR

Son Paylaşımlar