Alacaklı Şirket, Borçlu Hakkında Başlatılan Takip Sebebiyle Yapılan İhalede Borçluya Ait Taşınmazı Alacağına Mahsuben Aldığında, KDV ve Damga Vergisi Uygulamalarından Müstesna Olduğundan Kendisinden Bu Konuda Ödeme Yapması İstenemez

Alacaklı Şirket, Borçlu Hakkında Başlatılan Takip Sebebiyle Yapılan İhalede Borçluya Ait Taşınmazı Alacağına Mahsuben Aldığında, KDV ve Damga Vergisi Uygulamalarından Müstesna Olduğundan Kendisinden Bu Konuda Ödeme Yapması İstenemez


Yayınlarım

Alacaklı şirket borçlu hakkında başlatılan takip sebebiyle yapılan ihalede borçluya ait taşınmazı alacağına mahsuben aldığına göre, KDV ve damga vergisi uygulamalarından müstesna olduğundan kendisinden bu konuda ödeme yapması istenemez. O halde, mahkemece, şikayetin kabulü yerine istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

Konu ile ilgili Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 18.9.2017 Tarih,  2016/19148 Esas, 2017/10815 Kararı aşağıda sunulmuştur. 

Yargıtay 12.Hukuk Dairesi 2016/19148 E.,2017/10815 K.

SON PAYLAŞILANLAR

Son Paylaşımlar