Banka ile Borçlu Arasında Düzenlenen Genel Kredi Sözleşmesine Ek Olarak Kredi Garanti Fonu Destekli Kredinin Sağlanması İçin İmzalanan Protokol GKS’den Ayrı Bir Sözleşme Olup, Kefillerin İmzaları Olmaksızın Kefalet İradeleri KGF Protokolüne Taşınmak Suretiyle Yeni Protokolden Sorumlu Tutulamazlar.

Banka ile Borçlu Arasında Düzenlenen Genel Kredi Sözleşmesine Ek Olarak Kredi Garanti Fonu Destekli Kredinin Sağlanması İçin İmzalanan Protokol GKS’den Ayrı Bir Sözleşme Olup, Kefillerin İmzaları Olmaksızın Kefalet İradeleri KGF Protokolüne Taşınmak Suretiyle Yeni Protokolden Sorumlu Tutulamazlar.


Yayınlarım

T.C.

ANKARA
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
21.HUKUK DAİRESİ

DOSYA NO : 2020/1193
KARAR NO : 2023/464

TÜRK MİLLETİ ADINA
KARAR

BAŞKAN                          : Y**** Ş**** 
ÜYE                                  : M***** D**** 
ÜYE                                  : M**** Ş**** S***
KATİP                               : N*** H*** D***

İNCELENEN DOSYANIN
MAHKEMESİ                    : ANKARA 13. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
TARİHİ                              : 18/06/2020
NUMARASI                      : 2018/758 Esas 2020/226 Karar
DAVACI                            : YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 

VEKİLLERİ                     : Av. İ*** T***** – Av. A** A**** 
DAVALILAR                    :  1-A***** O**** D***** -TC.No: ******
                                                     2-D**** D****** – TC.No:******
                                                     3-L***** D***** – TC.No:***********                                                                                                                                                                                                                          4-LİMİTEL İNŞAAT BİLİŞİM İLETİŞİM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
VEKİLİ                             : Av. HASAN TOK – Mebusevleri Şerefli Sok. No:27/3 Çankaya ANKARA
DAVA                               : İtirazın İptali (Genel Kredi Sözleşmesinden Kaynaklanan)
DAVA TARİHİ                   : 07/11/2018

KARAR TARİHİ               : 29/03/2023
GEREKÇELİ KARARIN
YAZILDIĞI TARİH           : 14/04/2023

 

KARŞI OY

Davacı ile davalı şirket arasında 28/04/2017 tarihli genel kredi sözleşmesi imzalanmıştır. Davalı gerçek kişiler anılan sözleşmede müteselsil kefil olarak yer almaktadır. Anılan sözleşme tarihinden sonra davacı ile davalı asıl borçlu şirket arasında 23/02/2018 tarihinde KGF GKTS ek madde üst başlıklı kredi kullandırım protokolü akdedilmiş olup, protokolde diğer davalılar D**** D*****, L**** D**** ve A**** O****** D*****’un kefalet imzaları bulunmamaktadır.

Anılan protokol ile borçlu ve kredi veren arasında KGF’nin ortak bankalar ile imzaladığı hazine desteğine haiz krediler için TC Başbakanlık Hazine Müşteşarlığı tarafından Kredi Garanti Fonu A.Ş.’ye sağlanan kaynak ve fon ile kredi veren arasında akdedilen protokol hükümleri tahtında kredi veren tarafından borçluya sağlanacak kredinin kullandırım koşulları düzenlenmiş ise de, protokol ile davalı kefillerin imzaladığı genel kredi sözleşmesinde yer almayan yeni bir kredi türü düzenlenmiştir.

Davacı banka yeni bir GKS düzenleyerek KGF destekli kredi için hukuki alt yapı oluşturmak yerine protokol adı altında yeni bir kredi sözleşmesi düzenlemiştir. Protokol geniş anlamda sözleşme olup, davalı kefillerin imzalarının bulunduğu GKS ayrı bir sözleşmedir. GKS ile kelepçeleme yapılarak kefalet iradeleri protokol başlıklı belgeye taşınamaz. Aksi halde banka her kredi için GKS yerine yeni protokol altında belgeler düzenleyerek kefillerin sorumluğunun GKS kapsamı dışında öngörülemez ve belirlilik ilkesine aykırı şekilde genişletilebilir ki bu husus Kefalet Hukukunun en önemli ilkesine aykırıdır.

Bu durumda davalı kefillerin imzalarının bulunduğu genel kredi sözleşmesinde yer almayan yeni bir kredi türünün düzenlendiği, protokolün davacı ile davalı banka arasında imzalanan yeni bir sözleşme niteliğinde olduğu, davalı kefillerin imzalarının yer almadığı protokolde düzenlenen yeni bir kredi türüyle davalı kefillerin yeni bir borç altına sokulamayacağı, kredinin anılan protokol tarihinden sonra kullandırıldığı, davalı kefillerin borçtan sorumlu tutulamayacakları gözetilerek davalı kefiller hakkında açılan davanın reddi görüşünde olduğumdan sayın çoğunluğun protokolün yeni bir sözleşme olmadığı, davalı kefillerin borçtan sorumlu olduklarına yönelik görüşüne katılamamaktayım. 29/03/2023

Başkan 
Y**** Ş****

 

Kararımızın yukarıda yalnızca karşı oy kısmı eklenmiş olup tam metni aşağıda sunulmuştur.

 

 

SON PAYLAŞILANLAR

Son Paylaşımlar