Banka Vekaletnamede Özel Yetki Olmasa da Avukatın İstemiş Olduğu Bilgi Ve Belgeleri Vermek Zorundadır.

Banka Vekaletnamede Özel Yetki Olmasa da Avukatın İstemiş Olduğu Bilgi Ve Belgeleri Vermek Zorundadır.


  • 3
  • Şubat 25, 2024

Yayınlarım

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2016/3192 Esas, 2017/5178 Karar sayılı kararında;Avukatın müvekkiline ait vadeli hesabın halen bulunup bulunmadığı, varsa bakiyesinin ne olduğu, mevcut değilse nedeninin ne olduğunu hakkında bilgi isteme talebinin, vekaletnamede özel yetki bulunmadığı gerekçesiyle Banka tarafından reddi kararını haksız bulmuş, bu hususta vekaletnamede özel yetkiye ihtiyaç bulunmadığı gerekçesiyle istenilen bilgi ve belgelerin Avukatlık Kanunun verdiği yetkiye dayanarak davacıya ya da vekiline verilmesi gerektiğine hükmetmiştir.

Kararın tam metni aşağıda sunulmuştur.

Yargıtay 11.Hukuk Dairesi 2016/3192 E. , 2017/5178 K.

SON PAYLAŞILANLAR

Son Paylaşımlar