Belediyeler ve İl Özel İdarelerinin Mülkiyetindeki Taşınmazların Satışı Suretiyle Gerçekleşen Devir ve Teslimler Katma Değer Vergisinden Müstesna Tutulmalıdır.

Belediyeler ve İl Özel İdarelerinin Mülkiyetindeki Taşınmazların Satışı Suretiyle Gerçekleşen Devir ve Teslimler Katma Değer Vergisinden Müstesna Tutulmalıdır.


Yayınlarım

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 2. Vergi Dava Dairesi tarafından verilen 2023/10 Esas, 2023/1244 Karar nolu kararda; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından davacılara teslim edilen 12 adet konut nedeniyle her ne kadar davacılardan katma değer vergisi tahsil edilmişse de 3065 sayılı Kanunun ilgili maddesi uyarınca Belediyeler ve İl Özel İdarelerinin mülkiyetindeki taşınmazların satışı suretiyle devir ve  teslimlerinin katma değer vergisinden müstesna olduğu ve bu nedenle tahsil edilen verginin iadesi gerektiğine hükmetmiştir.  

Kararımızın tam metni aşağıda sunulmuştur.

ANK.BİM 2023710 ESAS, 2023/1244 KARAR

SON PAYLAŞILANLAR

Son Paylaşımlar