Belirsiz Alacak Olarak Açılan Kıdem, İhbar Tazminatı Gibi Davalarda Alacak Davacı Tarafça Belirlenebilir, Davanın Bu Nedenle Usulden Reddi Adil Yargılanma Hakkının İhlali Niteliğindedir

Belirsiz Alacak Olarak Açılan Kıdem, İhbar Tazminatı Gibi Davalarda Alacak Davacı Tarafça Belirlenebilir, Davanın Bu Nedenle Usulden Reddi Adil Yargılanma Hakkının İhlali Niteliğindedir


  • 3
  • Ekim 7, 2023

Yayınlarım

 

Anayasa Mahkemesi’nin 8/6/2023 Tarih, 2019/17969 Başvuru Numaralı kararında; belirsiz alacak olarak açılan kıdem, ihbar tazminatı, yıllık izin gibi davalarda alacağın davacı tarafça belirlenebileceğini belirterek, davanın mahkemesince usulden reddinin Adil Yargılanma Hakkının İhlali niteliğinde olduğuna hükmetmiştir.

Kararda yine hatalı olarak Belirsiz Alacak Davası olarak açıldığı düşünülmesi halinde davanın genel eda davası olduğu kabul edilerek başvurucuların talep sonucunu netleştirmesi için süre verilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Karar metni aşağıda sunulmuştur.

ANAYASA MAH.2019/17969 BAŞVURU, 8/6/2023 TARİHLİ KARAR

SON PAYLAŞILANLAR

Son Paylaşımlar