Cep Telefonu İle Yapılan Görüşmede Geçen Tehdit ve Hakaret İfadelerini Duyan, Tanıklık Sıfatına Haiz Kişinin Tanıklık Beyanı Geçerlidir

Cep Telefonu İle Yapılan Görüşmede Geçen Tehdit ve Hakaret İfadelerini Duyan, Tanıklık Sıfatına Haiz Kişinin Tanıklık Beyanı Geçerlidir


Yayınlarım

Y4CD

Esas : 2013/8808

Karar : 2015/23904

Tarih : 6.03.2015

TELEFONDA TEHDİT VE HAKARET

Katılan ve tanık İ.A.`ın aşamalardaki tutarlı beyanlarında,
birlikte belediye gişesinde saat 21.00 sıralarında çalıştıkları sırada cep telefonunun hoparlörünün açılmasıyla,
sanığın ” o …. fahişe, seni mermi manyağı yapacağım ” şeklinde tehdit ve hakaret ettiğini belirtmeleri karşısında;
hangi nedenle savunmaya itibar edildiği açıklanmadan ve yetersiz gerekçeyle her iki suçtan beraat kararı verilmesi, kanuna aykırıdır.fk

YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ KARARI:

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü.

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede,


Katılan ve tanık İ… A…`ın aşamalardaki tutarlı beyanlarında, birlikte belediye gişesinde saat 21.00 sıralarında çalıştıkları sırada cep telefonunun hoparlörünün açılmasıyla ” o …. fahişe, seni mermi manyağı yapacağım ” şeklinde tehdit ve hakaret ettiğini belirtmeleri karşısında, hangi nedenle savunmaya itibar edildiği açıklanmadan ve yetersiz gerekçeyle her iki suçtan beraat kararı verilmesi,

Kanuna aykırı ve katılan Sultan Geyikçi vekilinin temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden hükümlerin ( BOZULMASINA ), yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, oybirliği ile, karar verildi.

SON PAYLAŞILANLAR

Son Paylaşımlar