Ceza Davasında Beraat Eden Kişi Avukatına Ödediği Akdi Vekalet Ücretini Tazminat Olarak Talep Edebilir.

Ceza Davasında Beraat Eden Kişi Avukatına Ödediği Akdi Vekalet Ücretini Tazminat Olarak Talep Edebilir.


Yayınlarım

           Anayasa Mahkemesi 2019/16367 Başvuru, 5/10/2022 Tarihli kararında; Beraat kararıyla neticelenen ceza yargılaması sırasında yapılan avukatlık giderlerinin tazmini için Tazminat davası açılabileceği, söz konusu paranın ödendiğini gösteren banka dekontlarının da ispata yeterli delil olarak kabul edilmesi gerektiği şeklinde hüküm tesis etmiştir. Kararın tam metni aşağıda sunulmuştur. 

Anayasa Mahkemesi 2019/16367 Başvuru No, 5/10/2022 Tarihli Kararı

SON PAYLAŞILANLAR

Son Paylaşımlar