Ceza Yargılaması Hukukunda Avukatın Vekil Tayin Edildiğinin Mahkemeye Usule Uygun Bildirilmesi Yeterli Olup, Vekaletnamesi Bulunmasa da Müdafilik Sıfatının Kabulü Gerekir.

Ceza Yargılaması Hukukunda Avukatın Vekil Tayin Edildiğinin Mahkemeye Usule Uygun Bildirilmesi Yeterli Olup, Vekaletnamesi Bulunmasa da Müdafilik Sıfatının Kabulü Gerekir.


Yayınlarım

Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 2016/1421 Esas, 2020/461 Karar sayılı kararında; Savunmasını avukatı ile yapan sanığın avukatıyla arasında yazılı bir vekaletname bulunmasına veya taraflarca aralarındaki vekalet sözleşmesini ispat niteliği taşıyan bir vekaletnamenin mahkemeye sunulmasına gerek olmadığı, ceza yargılaması hukukunda avukatın vekil tayin edildiğinin mahkemeye bildirildiği, böylece dosya içerisinde vekaletnamesi bulunmasa da müdafilik sıfatı kazandığının kabul edilmesi gerektiğine hükmetmiştir. 

Karar metni aşağıda sunulmuştur.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu 2016/1421 E., 2020/461 K.

SON PAYLAŞILANLAR

Son Paylaşımlar