Davacı Hakkında Verilen Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı Masumiyet Karinesi Uyarınca Lehine ya da Aleyhine Sonuç Doğumayacaktır.

Davacı Hakkında Verilen Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararı Masumiyet Karinesi Uyarınca Lehine ya da Aleyhine Sonuç Doğumayacaktır.


Yayınlarım

Ankara 23. İdare Mahkemesi’nin 2023/1392 Esas, 2024/470 Karar sayılı kararı ile davacıya ceza davasındaki olgular ile hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı dikkate alındığında, elde edilen bilgilerin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz olarak değerlendirilmesini gerektirir nitelik ve ağırlıkta olmadığı,  bu bilgilere dayanılarak adaylık işlemlerinin sonlandırılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı kararı verilmiştir.

Kararın tam metni aşağıda sunulmuştur.

Ankara 23.İdare Mah. 2023/1392 E., 2024/470 K.

SON PAYLAŞILANLAR

Son Paylaşımlar