Emeklilerin Kredi Çekerken Verdiği Taahhüt Geçersizdir

Emeklilerin Kredi Çekerken Verdiği Taahhüt Geçersizdir


  • 5
  • Ağustos 29, 2022

Yayınlarım

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu T. 24.06.2021, E. 2017/(13)-3-1908, K. 2021/829 sayılı ilamında, tüketici kredisinin imzalanması sırasında kredi borcunun teminatı olarak banka nezdindeki emekli maaşı hesabından virman/takas/mahsup yapmak suretiyle ödeme yapılmasının tüketici tarafından kabul edilmesine yönelik olarak düzenlenmiş sözleşme hükümlerinin/muvafakatnamenin İİK m. 83/a maddesi gereğince haksız olduğuna ”oy çokluğu” ile karar verildi. 

SON PAYLAŞILANLAR

Son Paylaşımlar