Evlenen Kadının Kocasının Soyadını Almasını Zorunlu Kılan Düzenleme Anayasa Mahkemesi Tarafından İptal Edildi

Evlenen Kadının Kocasının Soyadını Almasını Zorunlu Kılan Düzenleme Anayasa Mahkemesi Tarafından İptal Edildi


Yayınlarım

Anayasa Mahkemesi 28.04.2023 Tarih, 2022/155 Esas, 2023/38 Karar sayılı kararı ile kadının evlenmekle kocasının soyadını alacağına dair TMK’nun 187 maddesiyle düzenlenen hükmü eşitlik ilkesine aykırı bularak iptal etti. Karar 9 ay sonra yürürlüğe girecek. 

Başvuru kararında özetle;

Soyadının kadının kimliği ile kişiliğinin bir parçasını oluşturduğu, itiraz konusu kuralla kadının evlenmeden önceki soyadını kullanma hakkına getirilen sınırlamanın meşru bir amacının bulunmadığı, erkeğin doğumla kazandığı soyadını ömrü boyunca kullanması mümkün iken aynı hakkın kadına tanınmamasının eşitlik ilkesiyle bağdaşmadığı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) söz konusu farklı muamele nedeniyle ihlal kararları verdiği, ayrıca bireysel başvuru alanında Anayasa Mahkemesince verilen ihlal kararlarının da bulunduğu ancak değiştirilmeyen kuralın idare tarafından uygulanmaya devam edildiği, bu durumun ise Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığı ilkesini ihlal ettiği belirtilerek kuralın Anayasa’nın 2., 10.,17.,20.,90., ve 153. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür.

 

Mahkemenin Değerlendirmesinde Özetle;

Eşitlik ilkesinin amacı aynı durumda bulunan kişilerin kanunlar karşısında aynı işleme tabi tutulmalarını sağlamak, kişilere ayrım yapılmasını ve ayrıcalık tanınmasını önlemektir. Kuralda kadının evlenmeden önceki soyadını evlendikten sonra tek başına kullanabilmesine imkan tanımamaktadır.  2525 sayılı Kanunu’nun 1.maddesinde soyadını taşımak bir yükümlülük olarak öngörülmüştür. Bununla birlikte Anayasa’nın 20.maddesinin birinci fıkrasında herkesin özel hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahip olduğu belirtilmiştir. Bireyin yaşamıyla özdeşleşen ve kişiliğinin ayrılmaz bir unsuru haline gelen, birey olarak kimliğin belirlenmesinde en önemli unsurlardan biri, vazgeçilmez, devredilmez ve kişiye sıkı surette bağlı kişilik hakkı olan isim hakkının da kişinin özel hayatının bir unsuru olduğu açıktır. Dolayısıyla cinsiyet, doğum kaydı gibi kimlik bilgileri ve aile bağlarıyla ilgili bilgiler ile bunlarda değişiklik ve düzeltme yapılmasını isteme hakkının yanı sıra isim ve soyadı hakkı da Anayasa’nın 20.maddesi kapsamındadır.Bu itibarla kişiliğin bir parçası olan soyadını taşımak yalnızca bir yükümlülük değil aynı zamanda Anayasa’nın 20. maddesi kapsamında bir hak niteliğindedir. 

Bu itibarla evlenmeden önceki soyadının evlendikten sonra da kullanılması yönünden kadın ile erkeğin karşılaştırmaya müsait şekilde benzer durumda bulundukları sonucuna ulaşılmıştır. Erkek evlenmeden önceki soyadını evlendikten sonra da tek başına kullanabildiği halde kuralla kadının evlenmeden önceki soyadını evlendikte sonra ancak kocasının soyadının önünde kullanabileceği öngörüldüğünden karşılaştırmaya müsait şekilde benzer olan eşler arasında cinsiyet temelinde farklı muamelenin yapıldığı açıktır.

Bu itibarla evlenmeden önceki soyadının evlendikten sonra da tek başına kullanılması bağlamında kadın ve erkek arasında kuralla öngörülen farklı muamelenin nesnel ve makul bir temele dayanmaması sebebiyle eşitlik ilkesini ihlal ettiği sonucuna ulaşılmıştır. 

KARARIN TAM METNİ AŞAĞIDA SUNULMUŞTUR.

 

SON PAYLAŞILANLAR

Son Paylaşımlar