EYT, İşe Giriş Bildirgesi 1 Gün Eylemli Çalışmanın Varlığına Karine Teşkil Eder

EYT, İşe Giriş Bildirgesi 1 Gün Eylemli Çalışmanın Varlığına Karine Teşkil Eder


Yayınlarım

Aşağıda sunulan emsal kararda da görüleceği üzere 01/04/1986 tarihinde ilk işe giriş bildirgesi verilen davacının, her ne kadar bordro ve komşu iş yeri tanığı bulunmasa da, süresinde kurum kayıtlarına geçen ve sahteliği savunulamayan işe giriş bildirgesinin 1 gün eylemli çalıştığının karinesi sayılacağı kabul edilerek, 01/04/1986 tarihinde işe başladığının TESPİTİNE karar verilmiştir. 

Karar Bölge Adliye Hukuk Mahkemesi ve Yargıtay ilgili Hukuk Dairesince onanarak KESİNLEŞMİŞTİR. 

MUSTAFAKEMALPAŞA 1.ASL.HUK.MAH.2019/764 E.,2021/584 K.
BURSA BÖLGE ADL.MAH.11.HUK.DAİRESİ 2022/835 E., 2022/1096 K.
YARGITAY 10.HUK.DAİRESİ 2022/10662 E.,2022/14425 K.

SON PAYLAŞILANLAR

Son Paylaşımlar