İcra Takibinin İlamlı ya da İlamsız Olduğuna Bakılmaksızın Mükerrer Takibin İptali Talebinin, Takip Şartı Olarak Değerlendirilmesi, İcra Mahkemesine Bu Nedenle Şikayet Yolu ile Süresiz İleri Sürülebileceğinin Kabulü Gerekir

İcra Takibinin İlamlı ya da İlamsız Olduğuna Bakılmaksızın Mükerrer Takibin İptali Talebinin, Takip Şartı Olarak Değerlendirilmesi, İcra Mahkemesine Bu Nedenle Şikayet Yolu ile Süresiz İleri Sürülebileceğinin Kabulü Gerekir


Yayınlarım

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2023/2397 Esas, 2024/333 Karar sayılı kararı ile icra takibinin ilamlı ya da ilamsız olduğuna bakılmaksızın, mükerrer takibin iptali talebinin, takip şartı olarak değerlendirilmesi ve buna bağlı olarak İcra Mahkemesine şikayet yolu ile getirileceği, söz konusu şikayetin ise süresiz olarak ileri sürülebileceği sonucuna varmıştır.

Karar metni aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Yargıtay 12.HD.2023/2397 E.,2024/333 K.

SON PAYLAŞILANLAR

Son Paylaşımlar