İdare Bünyesinde Dava Takip Memuru Olarak Görev Yapmakta Olan Davacının Gerçekleşen Fiili ile Suçun Tanımı Arasında Tipiklik Şartı Gerçekleşmediğinden Dava Konusu Hukuka Aykırı İşlemin İptaline Karar Verilmiştir.

İdare Bünyesinde Dava Takip Memuru Olarak Görev Yapmakta Olan Davacının Gerçekleşen Fiili ile Suçun Tanımı Arasında Tipiklik Şartı Gerçekleşmediğinden Dava Konusu Hukuka Aykırı İşlemin İptaline Karar Verilmiştir.


Yayınlarım

İstanbul 2.İdare Mahkemesi’nin 2022/2874 Esas, 2023/1174 Karar sayılı kararı aşağıda sunulmuştur.

İSTANBUL 2.İDARE MAH. 2022/2874 E.,2023/1174 K.

SON PAYLAŞILANLAR

Son Paylaşımlar