İdari Para Cezasına Yönelik İptal Başvurusunda Kolluk Tutanağına Aksi İspat Edilemeyecek Düzeyde Üstünlük Tanınması Silahların Eşitliği ve Çekişmeli Yargılama İlkelerinin İhlali Niteliğindedir

İdari Para Cezasına Yönelik İptal Başvurusunda Kolluk Tutanağına Aksi İspat Edilemeyecek Düzeyde Üstünlük Tanınması Silahların Eşitliği ve Çekişmeli Yargılama İlkelerinin İhlali Niteliğindedir


Yayınlarım

BAŞVURUNUN ÖZETİ: 

Başvuru idari para cezasına yönelik iptal başvurusunda deliller değerlendirilirken Kolluk Tutanağına aksi ispat edilemeyecek seviyede üstünlük tanınması nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

Başvurucu, Müdürlükçe verilen idari para cezasına karşı iptal başvurusunda bulunmuştur. Tesisin kamuya açık barınma hizmeti verdiğini sadece öğrencilerin değil farklı meslek grubunda kadın ve erkek birçok kişinin kaldığını belirterek buna ilişkin fatura kayıtları ibraz etmiştir.

Hakimlik ruhsata aykırı olarak öğrenci barınma hizmeti verildiği iddiasıyla kesilen idari para cezasının iptali başvurusunu reddetmiştir. Başvurucunun ret kararına karşı itirazı da kabul edilmemiştir.

DEĞERLENDİRME:

Başvurucu masumiyet karinesi ışında silahların eşitliği ve çekişmeli yargılama ilkesi kapsamında incelenmiştir.

Açıkça dayanaktan yoksun olmadığı ve kabul edilmezliğine karar verilmesini gerektirecek başka bir neden bulunmadığı da anlaşılan başvuruda silahların eşitliği ve çekişmeli yargılama ilkesinin ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna karar verilmesi gerekir.

Kamu görevlilerince düzenlenen tutanağın gerçekliği karinesi aksi ispat edilebilir nitelikte olsa da başvurucu tarafından sunulan bu tutanağın aksi yönündeki kanıtlar Hakimlikçe değerlendirmeye alınmamış olması sebebiyle bu karinenin başvurucuyu otomatik suçlu haline getirdiği anlaşılmıştır.

Açıklanan gerekçelerle silahların eşitliği ve çekişmeli yargılama ilkelerinin İHLAL EDİLDİĞİNE karar verilmiştir.

Kararın tam metni aşağıda sunulmuştur.

 

SON PAYLAŞILANLAR

Son Paylaşımlar