Karşı Taraf Vekalet Ücretinin Haksız Azil İle Birlikte Muaccel Olduğunun Kabulü Gerekir

Karşı Taraf Vekalet Ücretinin Haksız Azil İle Birlikte Muaccel Olduğunun Kabulü Gerekir


  • 2
  • Eylül 16, 2023

Yayınlarım

         Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2017/634 Esas, 2021/59 Karar, 09/02/2021 tarihli kararında; Haksız azil hâlinde, avukat hangi aşamada olursa olsun, üstlendiği işe dair avukatlık ücretinin tamamının ödenmesi gerektiği, hak edilecek ücretten hakkaniyet indirimi yapılmasının doğru olmayacağı ve tüm bunlarla birlikte karşı taraf vekâlet ücretinin haksız azil ile birlikte muaccel olduğu şeklinde hüküm tesis etmiştir.

              Kararın tam metni aşağıda sunulmuştur. 

Yargıtay HGK.2017/634 E., 2021/59 K.

SON PAYLAŞILANLAR

Son Paylaşımlar