Kiracının/Konutun İhtiyaç Sebebiyle Tahliyesine İlişkin Örnek Yargıtay Kararları

Kiracının/Konutun İhtiyaç Sebebiyle Tahliyesine İlişkin Örnek Yargıtay Kararları


  • 2
  • Eylül 16, 2023

Yayınlarım

Bu hafta youtube’da kiraya verilen konutun ihtiyaç sebebiyle tahliyesi konusunda kanunda yeteri kadar açık olmayan; ancak yargıtay kararları ile netlik kazanan bazı konular üzerine soru cevap niteliğinde bir içerik hazırladık. Sizlerden gelen sorular ışığında ilgili yargıtay kararları ile cevaplar vermeye çalıştık. İlgili video ve yargıtay kararlarına aşağıdaki bağlantılardan erişebilirsiniz.

YouTube player

 

 

  1. Kiraya verenin kirada oturması ihtiyaç sebebine karine oluşturur. 

TBK 350. Maddede kimlerin ihtiyacı için tahliye davası açılabileceği sayılmıştır. Sözü edilen madde hükmüne göre kiralayan, kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu ve kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişilerin konut gereksinimi için dava açabilir. İhtiyaç iddiasına dayalı davalarda tahliye kararı verilebilmesi için ihtiyacın gerçek, samimi ve zorunlu olduğunun kanıtlanması gerekir. Konut ihtiyacına dayalı davalarda ihtiyaçlının kirada oturması ihtiyacın varlığı için yeterli olup bu konuda uyuşmazlık bulunmaması halinde ihtiyacın kanıtlanmasına gerek yoktur.

 Yargıtay 6. HD., E. 2014/3336 K. 2014/4259 T. 2.4.2014
  1. Kiraya verilen konutun, ev sahibinin oturduğu evden daha üstün nitelikte olması tahliye sebebidir.

Konutun bulunduğu binanın asansörlü olması, otoparkının bulunması, konuta yakın yerde ev sahibinin yakınlarının oturması kiraya verilen evi daha avantajlı konuma getirecek özelliklerdir. Daha avantajlı olan kiraya verilen eve ev sahibinin oturmak istemesi ihtiyaç sebebi olarak kabul edilir.

dosya içerisinde mevcut bilirkişi raporundan dava konusu taşınmazın bulunduğu binanın bodrum katındaki otoparkta asansör bulunması, aynı binanın 3 ayrı dairesinde kızı ve torunlarının oturuyor olması gibi avantajlı özelliklerin bulunduğu, davacının halen oturduğu binanın ise yoldan rampa ve sahanlıkları bulunan merdivenlerle ulaşılması gibi davacı ve eşinin yaş durumları dikkate alındığında engel durum teşkil edebilecek nitelikte olduğunun tespit edildiği anlaşılmaktadır Bu durumda dava konusu yerin davacının oturduğu konuta nazaran daha üstün nitelikte olduğu, davacı ve eşinin yaşlı kişilikleri ve kiralananın bulunduğu binada kızı ve torunlarının oturduğu dikkate alınarak ihtiyacın gerçek samimi ve zorunlu olduğunun kabulü ile davalının tahliyesine karar vermek gerekirken, yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi doğru değildir.’

Yargıtay 6. HD., E. 2015/424 K. 2015/1619 T. 19.02.2015
  1. Yeni malik tarafından eski kiracı ile yeniden sözleşme yapılması ihtiyacın samimi olmadığını göstermez.

Kiracının uzun zamandır kullanmakta olduğu konut için, yeni malik tarafından kiraya veren sıfatının belirlenmesi veya kira bedelinin güncellenmesi için yeni kira sözleşmesinin imzalanmış olması ihtiyacın samimi olmadığını göstermez.

Yargıtay 3. HD., E. 2017/8780 K. 2018/1853 T. 28.2.2018
  1. Ev sahibinin kardeşinin konut ihtiyacı sebebiyle tahliye davası açılabilir. 

TBK’nın 351. Maddesinde, kanun gereği bakmakla yükümlü olunan kişiler için ihtiyaç sebebiyle dava açılabileceği belirtilmiştir. TMK hükümleri gereğince bakmakla yükümlü olunan kardeşin ihtiyacı için dava açılabileceği kabul edilmelidir.

Yargıtay 6. HD., E. 2014/12439 K. 2014/12928 T. 24.11.2014
  1. Kira tespit davası ile tahliye davasının birlikte açılması ihtiyacın samimi olmadığını göstermez.

Kiraya verenin yasal hakkını kullanarak kira tespit isteminde bulunması tahliye isteminin kabulüne engel oluşturmaz ve ihtiyacın samimi olmadığını göstermez.

Yargıtay 6. HD., E. 2006/1602 K. 2006/3434 T. 4.4.2006

 

SON PAYLAŞILANLAR

Son Paylaşımlar