Elbirliği Mülkiyeti Durumlarında Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptal ve Tescil İstemleri, Bir Kısım Mirasçılar Tarafından Kendi Miras Paylarına Hasren İleri Sürülebileceği gibi Tek Bir Mirasçının Dahi Tüm Mirasçılar Adına Miras Payları Oranında Tescil İsteminde Bulunması Mümkündür.

Elbirliği Mülkiyeti Durumlarında Muris Muvazaasına Dayalı Tapu İptal ve Tescil İstemleri, Bir Kısım Mirasçılar Tarafından Kendi Miras Paylarına Hasren İleri Sürülebileceği gibi Tek Bir Mirasçının Dahi Tüm Mirasçılar Adına Miras Payları Oranında Tescil İsteminde Bulunması Mümkündür.


Yayınlarım

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesi tarafından verilen 2023/1107 Esas, 2023/1233 Karar sayılı Kararı ile Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kurulu’nun 1974/1 Esas, 1974/1 Karar sayılı Kararı aşağıda sunulmuştur.

ANKARA BAM.16 HD.2023/1107 E., 2023/1233 K.
YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KURULU,1974/1 E.1974/2 K.

SON PAYLAŞILANLAR

Son Paylaşımlar