Muris Muvazaası Nedeniyle Açılan Tenkis ve Ecrimisil Talepli Davalarda; Taşınır veya Taşınmazların Mülkiyeti Dava Edilemediğinden Bu Mallar Üzerine Tedbir Konulamaz.

Muris Muvazaası Nedeniyle Açılan Tenkis ve Ecrimisil Talepli Davalarda; Taşınır veya Taşınmazların Mülkiyeti Dava Edilemediğinden Bu Mallar Üzerine Tedbir Konulamaz.


  • 3
  • Haziran 1, 2023

Yayınlarım

Sunduğumuz Emsal Kararımızdan da Anlaşılacağı Üzere;

Tarafların mirasçı olduğu, asıl dava ve birleşen davanın muris muvazaası nedeniyle tenkis ve ecrimisil talebine ilişkin olduğu, taşınmazın aynına ilişkin bir talep bulunmadığı, sadece tenkis talebinin söz konusu olduğu, tenkis talebinin her iki dava yönünden bedel olarak talep edildiği, mülkiyetin dava konusu olmadığı, HMK 389 ve devamı maddelerindeki yasal koşulların oluşmadığı, bu nedenle asıl dosya davacıları birleşen dosya davalıları vekilinin birleşen dosya yönünden 08/03/2023 tarihinde verilen tedbir kararına itirazının kabulü ile mahkemenin kararının ve taşınmazlar üzerine konulan tedbirin kaldırılmasına karar verilmiştir.

STANBUL BÖLGE ADLİYE MAH.2023:1139 E.  2023:985 K.

SON PAYLAŞILANLAR

Son Paylaşımlar