OYAK Üyeliği Hukuka Aykırı (OHAL) Komisyon Kararıyla Ortaya Konan İşlem Nedeniyle Sonlanan Davacının Bu Nedenle Ödenmeyen OYAK Aidatlarının Davalı İdarece Ödenmesi Gerekir

OYAK Üyeliği Hukuka Aykırı (OHAL) Komisyon Kararıyla Ortaya Konan İşlem Nedeniyle Sonlanan Davacının Bu Nedenle Ödenmeyen OYAK Aidatlarının Davalı İdarece Ödenmesi Gerekir


Yayınlarım

Kırıkkale İdare Mahkemesi’nin 2023/288 Esas, 2023/801 Karar nolu kararı ile; OYAK kesintilerinin maaş üzerinden hesaplanarak Kurum hesabına yatırıldığı hususunda şüphe bulunmadığı ve aidat kesintisinin yapılmasının ön koşulunun da kurum üyeliği olduğu, davacının OYAK üyeliğinin hukuka aykırılığı Komisyon kararıyla ortaya konula işlem nedeniyle sonlandığı ve OYAK aidatlarının da bu nedenle ödenmediği, 205 sayılı Kanunun 24. maddesi uyarınca davacıya aidat ödediği süreye karşılık olarak kar payı hesaplaması yapılması gerektiği anlaşıldığından, davacının statü dışında geçirdiği süreler nedeniyle emsallerinin seviyesine ulaşabilmek ve OYAK üyeliğinin yeniden ihyası için OYAK hesabına ödenmesi gereken kar payı farkı ve emsal farkı tutarının davalı idarece davacıya ödenmesi gerekirken aksi yönde tesis edilen dava konusu işlemlerde hukuka uyarlık bulunmadığından, söz konusu işlemin İPTALİNE karar verilmiştir.

Emsal Kararımız aşağıda sunulmuştur.

KIRIKKALE İDARE MAHKEMESİ 2023/288 E., 2023/801 K.

SON PAYLAŞILANLAR

Son Paylaşımlar