Sanığın Duruşmada Hazır Bulunma Talebinin Reddedilerek SEGBİS Yöntemi İle Duruşmaya Katılımının Sağlanması Adil Yargılanma Hakkı Kapsamındaki Hazır Bulunma Hakkının İhlali Niteliğindedir

Sanığın Duruşmada Hazır Bulunma Talebinin Reddedilerek SEGBİS Yöntemi İle Duruşmaya Katılımının Sağlanması Adil Yargılanma Hakkı Kapsamındaki Hazır Bulunma Hakkının İhlali Niteliğindedir


Yayınlarım

Anayasa Mahkemesi 25/7/2023 Tarih, 2019/34180 Başvuru numarası ile verdiği kararda; Başvurucunun duruşmalara bizzat katılma talebinin mesafe ve güvenlik sorunu gibi genel ve soyut gerekçelerle reddedilerek tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumundan SEGBİS vasıtasıyla katılımının sağlanmasını, duruşmalara bizzat katılımının alternatifler değerlendirilmeden ve olaya özgü somut gerekçeler sunulmadan reddedildiği gerekçesiyle Adil Yargılanma Hakkı kapsamındaki duruşmada hazır bulunma hakkının ihlali kapsamında saymıştır.

Karar Metni Aşağıda Sunulmuştur.

Anayasa Mah. 2019/34180 Başvuru, 25/7/2023 Karar T. 

SON PAYLAŞILANLAR

Son Paylaşımlar