İdare Hukuku

İdare Hukuku alanındaki örnek dava kararlarına göz atın.

Belediyeler ve İl Özel İdarelerinin Mülkiyetindeki Taşınmazların Satışı Gerçekleşen Devir ve Teslimler, Katma Değer Vergisi İstisnası Kapsamında Olduğundan, Ödenen Katma Değer Vergisinin İadesi İçin Yapılan Düzeltme Şikayet Başvurusunun Zımnen Reddine İlişkin İşlem Hukuka Aykırıdır.

                           T.C.                        ANKARA            2. VERGİ MAHKEMESİ    ESAS NO : 2021/1602    KARAR NO : 2022/1114    DAVACI : D. E.    VEKİLİ : AV. HASAN TOK    DAVALI...

Çalışılan Özel Eğitim Kurumunun OHAL KHK’sı Kapsamında Kapatılması Gerekçe Gösterilerek, Kişiye Özel Herhangi Bir İnceleme Yapılmaksızın Öğretmen Çalışma İzninin İptal Edilmesi Hukuka Aykırıdır.

                   T.C.             ANKARA   7. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2022/848 KARAR NO : 2022/2089 DAVACI : Z.S. VEKİLİ : AV. HASAN TOK (E-tebligat) DAVALI : ANKARA VALİLİĞİ /ANKARA VEKİLİ : AV. D.B DAVANIN ÖZETİ : Özel............ Lisesi'nde matematik öğretmeni olarak çalışmakta iken, anılan okulun...

Mükerrer Bylock Kullanımı İddiası İle Verilen Beraat Kararına İstinaden İdare Mahkemesince İade Kararı Verilmiştir.

   T.C.                ANKARA      19. İDARE MAHKEMESİ  ESAS NO : 2018/6404  KARAR NO : 2022/2801 DAVACI : N. D VEKİLİ : AV. HASAN TOK (E-Tebligat) DAVALI : TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA VEKİLİ : AV. D. D - Aynı Yerde DAVANIN ÖZETİ : Dava, davalı idare bünyesinde görev...

Islah Müessesi Olayların Tespitinde ve Uğranılan Zararın Miktarında Bir Değişiklik Olması Durumunda Maddi Tazminat İçin İşletileceği Gibi Kişilerin Manevi Yönden Çok Daha Fazla Etkilendiğinin Saptanması Halinde Manevi Tazminat İçin de Uygulanabilir

D10D Esas : 2019/10269 Karar : 2021/530 Tarih : 16.02.2021 Davacılar tarafından, davacılardan .`in doğum sonrasında prematürelik ve solunum sıkıntısı nedeniyle Şanlıurfa Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesinde 38 gün boyunca küvezde bırakılarak göz damarlarının kuruyarak iki gözünün de kör olması nedeniyle uzuv kaybı oluşmasının idarenin hizmet kusurundan kaynaklandığından bahisle toplam 200.000,00...