2- Açılan Davalarda karşı tarafla uzlaşılması halinde Avukatlık ücreti nasıl hesaplanır?

Müvekkillerimizle davaların başında yaptığımız sözleşmelerde bu husus ayrıntılı şekilde yazılmakta ve müvekkillerimize gerekli bilgiler anlatılmaktadır.