3- Kazanılan davalarda karşı taraftan alınan vekalet ücreti kime aittir?

Gerek Kanun gerekse Anayasa Mahkemesi Kararı uayrınca bu ücret Avukata aittir. Her ne kadar Mahkeme kararlarında bu ücretin müvekkillere ödenmesi şeklinde yazılsada bunun amacı icra işlemlerinde kargaşaya mahal vermemektir.